Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành NĐ 15/2013/NĐ-CP: Sau 5 ngày nhận hồ sơ phải thông báo cho chủ đầu tư

Email In PDF.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình thẩm tra thiết kế, cơ quan chuyên môn của Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và có văn bản thông báo đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Đây là một trong những điểm mới mà Dự thảo Thông tư hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của cơ quan Nhà nước về xây dựng vừa được Bộ Xây dựng lấy ý kiến ban hành.

 


 

Đối với công trình trực thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình thời gian thẩm tra không quá 30 ngày làm việc.

 

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng vừa được Chính phủ ban hành, là hành lang pháp lý về chính sách để giám sát chất lượng các công trình xây dựng, giảm thất thoát trong đầu tư. Dự thảo Thông tư này hướng dẫn cụ thể, thiết kế kỹ thuật đối với công trình thực hiện 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thực hiện thiết kế 1 bước hoặc 2 bước và các thiết kế khác triển khai ngay sau thiết kế cơ sở.

 

Nội dung thẩm tra thiết kế và dự toán công trình xây dựng áp dụng đối với công trình có sử dụng từ 30% vốn Nhà nước trở lên, và những công trình sử dụng các nguồn vốn khác. Sau khi hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, chủ đầu tư chỉ cần gửi một bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của Nhà nước về xây dựng. Kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán của cơ quan quản lý nhà nước, của đơn vị sự nghiệp kinh tế... cần nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải sửa đổi để trình thẩm tra lại trước khi cơ quan thẩm tra đóng dấu lưu trữ hồ sơ.

 

Cơ quan thẩm tra, tổ chức được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ thẩm tra có thể thuê cá nhân tham gia nhiệm vụ thẩm tra theo từng lĩnh vực chuyên môn. Các tổ chức đã công bố công khai năng lực trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng sẽ được mời tham gia đăng ký năng lực cung cấp dịch vụ thẩm tra thiết kế cho công trình.

 

Về thẩm quyền thẩm tra thiết kế xây dựng công trình cũng được nêu rõ tại Dự thảo Thông tư này, đối với các loại công trình dân dụng, công trình sản xuất VLXD thuộc dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định đầu tư. Các loại công trình giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư; Công trình công nghiệp thuộc dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định....

 

Đối với các công trình đã được ký hợp đồng và tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, bổ sung các nội dung cần được thẩm tra đã quy định tại Thông tư này để tiếp tục tổ chức thẩm.

 

Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết: “Trước đây, các công đoạn nghiệm thu đều do chủ đầu tư tiến hành và cơ quan Nhà nước chỉ tham gia khi xảy ra sự cố. Sau khi Thông tư hướng dẫn Nghị định 15 được ban hành, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng sẽ tham gia từ khâu thiết kế, thi công, thẩm tra về an toàn công trình... Khi đó chất lượng công trình sẽ được bảo đảm an toàn, chất lượng, tránh thất thoát nguồn ngân sách Nhà nước”.

 

Sau khi Bộ Xây dựng ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của cơ quan Nhà nước về xây dựng, đã có nhiều cơ quan, tổ chức, DN và bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào các Điều 2 (Nội dung thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình); Điều 3 (Hồ sơ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình); Điều 5 (Tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng công trình)...

 

Vũ Quang
Nguồn: baoxaydung.com.vn

Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung