Chứng chỉ hành nghề


Đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Email In PDF.

I. Giới thiệu

 

1. Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (AFEO)

 

Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (ASEAN Federation of Engineering Organizations - AFEO) được thành lập từ 1981, tập hợp tất cả các Hội kỹ sư, Hiệp hội kỹ sư, Liên đoàn kỹ sư của các nước Đông N

 Đọc thêm...

 

Công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Email In PDF.

 

Ngày 22/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 761/QĐ-BXD về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau:

 

1. Cô

 Đọc thêm...

 

Thông báo số 1507/TB-SXD-VP về việc thực hiện mức thu phí, lệ phí tại Sở Xây dựng

Email In PDF.

Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng thông báo về mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng

 Đọc thêm...

 

Mẫu Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Email In PDF.

1) Mẫu Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

2) Công văn số 6321 /TB- SXD-QLNLHNXD ngày 06/08/2009 của Sở Xây dựng TP.HCM Thông báo Về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và Thôn

 Đọc thêm...

 

Lệ phí cấp chứng chỉ xây dựng tăng 100.000đ

Email In PDF.
Mức thu lệ phí này sẽ được chính thức áp dụng từ ngày 01/5/2012 theo quy định tại Thông tư 33/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/3/2012.

Theo đó, mức phí sẽ là 300.000đ/chứng chỉ đối với lệ phí cấp chứng chỉ

 Đọc thêm...

 


Trang 1 trong tổng số 2 trang.

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamt[email protected])


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT ([email protected])


KS. PHẠM VŨ TRUNG ([email protected])


KS. TRẦN ĐỨC TÂM ([email protected])


KS. NGUYỄN DANH VĂN ([email protected])


KS. BÁ VĂN HÙNG ([email protected])


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung