Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đã được điều chỉnh

Thứ sáu, 10 Tháng 3 2017 19:12
In

Kết quả hình ảnh cho icon newNgày 29/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1391/QĐ-BXD về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

 

Hiện nay, Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 đã được điều chỉnh. Nội dung chi tiết về Bộ câu hỏi được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn).

 

Link đính kèm: http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/15/15/347667/cong-bo-dieu-chinh-bo-cau-hoi-trac-nghiem-phuc-vu-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung.html

 

Đính kèm file Bộ câu hỏi trắc nghiệm

 

Link bài: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/nang-luc-to-chuc;jsessionid=C9DE2CF0BA53FD173D36C3768A6E5B59?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=center-right-1&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=1461364&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome

 

Nguồn: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn
(9/3/2017 08:50)

Tin mới hơn
Các bài đã đăng: