Bộ Xây dựng công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 15:10
In

Kết quả hình ảnh cho logo bộ xây dựngNgày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1391/QĐ-BXD về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 

Theo đó, Bộ câu hỏi ừắc nghiệm là cơ sở để tạo lập đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (câu hỏi trong đề sát hạch được lựa chọn ngẫu nhiên từ Bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạng của chứng chỉ hành nghề), được công bố công khai để cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tham khảo khi thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

 


Cục Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân để xem xét, cập nhật và đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tò ngày ký.
 

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1391/QĐ-BXD

 

Link bài: http://www.moc.gov.vn/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/166355/343081/bo-xay-dung-cong-bo-bo-cau-hoi-trac-nghiem-phuc-vu-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung.html

 

Nguồn: http://www.moc.gov.vn

15:24 04/01/2017


Tin mới hơn
Các bài đã đăng: