Đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Email In PDF.

I. Giới thiệu

 

1. Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (AFEO)

 

Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (ASEAN Federation of Engineering Organizations - AFEO) được thành lập từ 1981, tập hợp tất cả các Hội kỹ sư, Hiệp hội kỹ sư, Liên đoàn kỹ sư của các nước Đông Nam Á.

 

Hàng năm AFEO tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên (CAFEO) theo chế độ luân phiên, mỗi năm tổ chức tại một quốc gia. Cùng với nội dung Hội nghị theo chủ đề được lựa chọn còn có các hoạt động như họp Ban chấp hành AFEO, họp Ban chấp hành Ủy ban đăng bạ kỹ sư ASEAN (ASEAN Engineering Register - AER). Tham gia CAFEO thường có 300 – 400 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN, Nhật, Hàn Quốc, Canada, Úc, Mỹ, Trung Quốc….

 

2. Hội đồng Đăng bạ Kỹ sư Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vietnam Engineering Register Council - VERC, VUSTA)

 

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là một trong những tổ chức lớn nhất tập hợp hơn 2 triệu trí thức trong nước và 400.000 trí thức người Việt ở nước ngoài trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Thành viên của VUSTA hiện có 73 hội ngành trung ương, 61 Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố và gần 400 trung tâm, viện nghiên cứu, hơn 150 tờ báo, tạp chí chuyên ngành.

 

VUSTA có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước, trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên; làm đầu mối giữa các hội thành viên và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động hội; và đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Ngoài ra, VUSTA còn có chức năng tư vấn, phản biện các chương trình đề án của Nhà nước.

 

Từ năm 1998, VUSTA đại diện cho Việt Nam tham gia AFEO. Năm 2006, Hội đồng Đăng bạ Kỹ sư Việt Nam chính thức thành lập dưới sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương VUSTA và đã tiến hành đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho cho gần 170 kỹ sư Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng, giao thông vận tải, đường thủy, tư vấn khoa học công nghệ, hàng không…. Hàng năm, VUSTA đều tổ chức các đoàn đại biểu tham dự CAFEO nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm với các kỹ sư trong và ngoài khu vực.

 

3. Đăng bạ Kỹ sư ASEAN (AER)

 

Kể từ tháng 6 năm 2011, Ban điều hành AFEO đã quyết định mở rộng Đăng bạ Kỹ sư ASEAN (ASEAN Engineers Register) thành Đăng bạ Kỹ thuật ASEAN (ASEAN Engineering Register), giờ đây bao gồm việc đăng ký cho toàn bộ các nhóm ngành kỹ thuật, và các cấp trình độ, bao gồm Kỹ sư (Engineers), Cử nhân kỹ thuật & công nghệ (Engineering Technologists), Trung cấp Kỹ thuật (Technicans) và các chức danh hội viên liên kết tương ứng.

 

II. Mục đích và quyền lợi khi ĐBKS

 

1. Mục đích

 

-         Thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ kỹ sư ASEAN trong và ngoài khối;

 

-         Để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của các kỹ sư, kỹ thuật viên kỹ thuật và kỹ thuật viên;

 

-         Để thúc đẩy sự hình thành và thực hành chuyên nghiệp lên tiêu chuẩn cao hơn và thường xuyên kiểm tra lại;

 

-         Để tăng cường mối quan hệ văn hóa và năng lực giữa các thành viên kỹ sư trong ASEAN;

 

-         Để nâng cao sự giàu có của các nước ASEAN;

 

-         Cung cấp đầy đủ dữ liệu liên quan đến sự hình thành của một kỹ sư, kỹ sư công nghệ kỹ thuật và kỹ thuật vì lợi ích của nhà tuyển dụng tiềm năng;

 

-         Khuyến khích một cập nhật liên tục về chất lượng của các kỹ sư, kỹ thuật viên kỹ thuật và kỹ thuật bằng cách thiết lập, giám sát và rà soát tiêu chuẩn.

 

-          Trong việc theo đuổi những mục tiêu này, AFEO sẽ duy trì việc đăng bạ kỹ sư với từng cá nhân, do đó các cá nhân có thể được nhận miễn là họ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu quy định.

 

2. Quyền lợicủa thành viên

 

-         Thị trường lớn hơn cho chuyên môn

 

-         Triển vọng việc làm tốt hơn

 

-         Mở rộng môi trường để chia sẻ kiến ​​thức, chuyên môn và công nghệ

 

-         Tăng khả năng kinh doanh có liên quan

 

-         Mạng lưới rộng lớn hơn và liên minh chiến lược

 

-         Nhiều tiềm năng cho nghiên cứu và phát triển

 

III. Đối tượng và tiêu chuẩn

 

1. Đối tượng

 

-         Kỹ sư tư vấn, chủ trì thiết kế, lập dự án, khảo sát

 

-         Kỹ sư quản lý điều hành dự án, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

 

-         Kỹ sư chủ nhiệm công trình, chủ nhiệm kỹ thuật

 

-         Kỹ sư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 

-         Kỹ sư tham gia giảng dạy, đào tạo

 

2. Tiêu chuẩn

 

Các tiêu chí tối thiểu để một ứng cử viên được chấp thuận gia nhập AER gồm:

 

(A)  ASEAN ENGINEER – AE

 

(B)  ASEAN ENGINEERING TECHNOLOGIST – AET

 

·          PHẢI có một bằng Kỹ thuật / Công nghệ Kỹ thuật được công nhận ở nơi sinh sống;

 

·          PHẢI là thành viên đầy đủ tư cách của Hội Kỹ sư hoặc Kỹ thuật, và được cấp phép hoạt động ở nước sở tại; và

 

·          PHẢI có ít nhất bảy (7) năm kinh nghiệm làm việc sau tốt nghiệp trong môi trường kỹ thuật, trong đó ít nhất hai (2) năm chủ trì các nhiệm vụ kỹ thuật quan trọng.

 

(C) ASEAN TECHNICIAN – AT

 

·          PHẢI có một bằng trung cấp Kỹ thuật được chấp nhận ở nước nhà. Chương trình học này phải đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệp định Dublin hoặc tương đương;

 

·          PHẢI là thành viên đầy đủ tư cách của Hội Kỹ sư hoặc Kỹ thuật, và được cấp phép làm việc ở nước nhà;

 

·          PHẢI có ít nhất bảy (7) năm kinh nghiệm làm việc sau tốt nghiệp trong môi trường kỹ thuật, trong đó ít nhất hai (2) năm chủ trì các nhiệm vụ kỹ thuật quan trọng; hoặc

 

·          Những ứng cử viên có một chứng chỉ ngành Kỹ thuật, thì yêu cầu ít nhất mười (10) năm kinh nghiệm làm việc, trong đó ít nhất hai (2) năm chủ trì các nhiệm vụ kỹ thuật quan trọng.

 

(D) ASSOCIATE ASEAN ENGINEER – AAE

 

(E) ASSOCIATE ASEAN ENGINEERING TECHNOLOGIST – AAET

 

(F) ASSOCIATE ASEAN TECHNICIAN – AAT

 

PHẢI tốt nghiệp chương trình đào tạo tương ứng (D - Kỹ sư, E - Cử nhân Kỹ thuật và công nghệ và F – Trung cấp kỹ thuật) và là Thành viên chính thức của Hội Kỹ sư hoặc Kỹ thuật tại nước sở tại.

 

VI. Quy trình đăng bạ

 

1. Bước 1: Nộp hồ sơ và đóng phí

 

Kỹ sư nộp 02 bộ hồ sơ cho VERC, VUSTA, mỗi bộ gồm:

 

·          Đơn theo mẫu (xem Phụ lục a&b);

 

·          Sơ yếu lý lịch khoa học có xác nhận của Hội nghề nghiệp hoặc nơi công tác (xem Phụ lục 3);

 

·          02 ảnh 4x6, mặt sau ghi họ tên.

 

Đồng thời, kỹ sư đóng Phí đăng ký và Phí tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

 

·          Phí đăng ký:

 

o   AE và AET: 100 USD;

 

o   AT: 75 USD;

 

o   AAE, AAET và AAT: 20 USD;

 

o   Phí tiếp nhận hồ sơ: 500.000 VND.

 

Lưu ý: các chi phí này sẽ đóng 01 lần cho VERC, VUSTA vào lúc nộp hồ sơ.

 

2. Bước 2: Xem xét và thẩm định hồ sơ

 

Ban Thư ký VERC, VUSTA thẩm định hồ sơ trong 05 ngày.

 

Nếu hồ sơ đã đầy đủ, thành lập Hội đồng xét duyệt.

 

3. Bước 3: Thành lập Hội đồng và xét duyệt

 

Thành phần Hội đồng: các thành viên trong danh sách Hội đồng đã được phê duyệt và một số đại diện ban, ngành chủ quản có liên quan.

 

3.1 VERC ra quyết định phê duyệt danh sách kỹ sư được đăng bạ.

 

Thời gian ra quyết định: trong vòng 03 ngày kể từ ngày Hội đồng họp xét duyệt.

 

3.2 Ban Thư ký VERC sẽ gửi danh sách và các tài liệu có liên quan sang Ủy ban Đăng bạ Kỹ sư ASEAN (AER) để thông qua

 

Thời gian trình hồ sơ đăng bạ lên AER: 2 lần/năm (tháng 5 và tháng 10)

 

3.3 AER trình danh sách kỹ sư xin đăng bạ của các nước thành viên lên Ban điều hành AFEO (AFEO Governing Board) để thông qua

 

4. Bước 4: Cấp chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp

 

Sau khi nhận được thông báo từ AER, VERC sẽ gửi thông báo và phát chứng chỉ tới các Kỹ sư đã được thông qua.

 

Khi đã đăng bạ thành công, các kỹ sư sẽ được cấp một username và password (tên người dùng và mật khẩu) để cập nhật thông tin cá nhân, kinh nghiệm và hồ sơ năng lực trên cơ sở dữ liệu trên website của AER. Cơ sở dữ liệu này sẽ có tính năng “mở” đối với các công cụ tìm kiếm trên mạng toàn cầu.

 

V. Phụ lục

 

1. Mẫu đơn ĐBKS (tiếng Việt và tiếng Anh): phụ lục a & b

 

2. Mẫu SYLL khoa học (Tóm tắt công việc & hoạt động khoa học): phụ lục c

 

>>> Tải Hướng dẫn, phụ lục đăng bạ KSCN Việt Nam

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Cô Dương Thị Nga
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
hoặc Cô Đặng Thanh Thảo

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Ban Hợp tác Quốc tế - Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Địa chỉ: 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3943 9911 - Fax: (84-4) 3944 5346
Website: www.vusta.vn
 

Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG ([email protected])


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT ([email protected])


KS. PHẠM VŨ TRUNG ([email protected])


KS. TRẦN ĐỨC TÂM ([email protected])


KS. NGUYỄN DANH VĂN ([email protected])


KS. BÁ VĂN HÙNG ([email protected])


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung