Quy chế hoạt động của Ban chấp hành

Chủ nhật, 05 Tháng 6 2011 16:38
In

 

Ban chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động Hội giữa hai kỳ Đại hội đại biểu của Hội, có nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội; Bầu Ban Thường vụ Hội; Quyết định chủ trương về công tác đối nội, đối ngoại của Hội, thông qua chương trình công tác hàng năm và toàn khoá; quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức Hội và các tổ chức trực thuộc Hội; Xem xét và quyết định các hình thức khen thưởng, kỷ luật và đề nghị cấp trên khen thưởng và kỷ luật...

Tin mới hơn
Các bài đã đăng: