Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật "Nghiên cứu sự làm việc của nhà cao tầng bê tông cốt thép có tầng cứng chịu tác động của động đất ở Việt Nam"

Email In PDF.

Viện Khoa học công nghệ Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật "Nghiên cứu sự làm việc của nhà cao tầng bê tông cốt thép có tầng cứng chịu tác động của động đất ở Việt Nam" của NCS. Nguyễn Hồng Hải, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, mã số: 62.58.02.08.

 

Nội dung nghiên cứu:

 

  • Tổng quan các phương pháp thiết kế kháng chấn và đặc trưng chịu lực của kết cấu nhà cao tầng có tầng cứng chịu tải trọng động đất;

 

  • Phương pháp thiết kế kháng chấn theo tính năng và các phương pháp phân tích phi tuyến. Đề xuất quy trình thiết kế dựa theo tính năng, áp dụng cho nhà cao tầng có tầng cứng ở Việt Nam;

 

  • Nghiên cứu lựa chọn phổ chuyển vị phù hợp cho phân tích tĩnh phi tuyến đối với công trình nhà cao tầng;

 

  • Nghiên cứu lựa chọn sóng động đất sử dụng cho phân tích động phi tuyến có xét tới điều kiện địa chất tại địa phương;

 

  • Đánh giá hệ số ứng xử của kết cấu thông qua phân tích phi tuyến;

 

  • Nghiên cứu sự làm việc của nút liên kết cột-dầm cứng thông qua thí nghiệm.

 

Cấu trúc của luận án (ngoài phần kết luận và kiến nghị) có 4 chương và 6 phụ lục kèm theo như sau:

 

-  Chương 1: Tổng quan về kết cấu nhà cao tầng có tầng cứng, các phương pháp và công trình nghiên cứu;

 

-  Chương 2: Phương pháp thiết kế kháng chấn dựa theo tính năng.

 

-  Chương 3: Ứng xử của kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép có tầng cứng chịu tải trọng động đất.

 

-  Chương 4: Thí nghiệm mô hình nút cột – dầm cứng.

 

-  Kết luận và kiến nghị.

 

-  Phụ lục.
 


Tóm tắt luận án: TomtatLA (NHHai) - Vietnam.pdf


Abstracts: TomtatLA (NHHai) - English.pdf


Nội dung chính của luận án: NoidungchinhLA (NHHai).pdf


Phụ lục luận án: PhulucLA (NHHai).pdf


Đóng góp mới của luận án: Donggopmoi (NHHai)-V.pdf


New contributions of the thesis: Donggopmoi (NHHai) - E.pdf

 

Link bài: http://ibst.vn/tin-tuc/dao-tao-thac-si-tien-si/gioi-thieu-luan-an-tien-si-ky-thuat-nghien-cuu-su-lam-viec-cua-nha-cao-tang-be-tong-cot-thep-co-tang-cung-chiu-tac-dong-cua-dong-dat-o-viet-nam--4526.html

 

Nguồn: http://ibst.vn


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG ([email protected])


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT ([email protected])


KS. PHẠM VŨ TRUNG ([email protected])


KS. TRẦN ĐỨC TÂM ([email protected])


KS. NGUYỄN DANH VĂN ([email protected])


KS. BÁ VĂN HÙNG ([email protected])


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung