Những nhân tố ảnh hưởng hiệu quả tài chính dự án khi nền kinh tế suy thoái.

Email In PDF.

MSc. Hoang Quynh Anh

Lecturer in Department of Civil Engineering of HCMC University of Transport

 

Associate Professor  Chotchai Charoenngam

Asian Institute of Technology School of Engineering and Technology Thailand - AIT

 

 

Abstract

 

Controlling the financial performance of a project as the economy fell to recession is very difficult, how a project can achieve profitability as planned? This is really challenging and time-consuming for the financial management of the project, since it involves to a wide range of issues within the project and the objective problems of social. To answer this question, it is necessary to determine what factors affect to the project finance in the circumstance of the economic stagnation. This final report focuses on review how the financial performance of a project changes when the input data changes, thereby determining the factors affect the financial performance. Through a case study is a construction project of commercial and office centre in HoChiMinh City, according to the basic financial calculation theories, the report points out the factors that affect financial performance of the project when the economy is difficult. Since then, giving some measures to improve the situation, maintain and develop the project.

 

Tóm tắt

 

Kiểm soát hiệu quảtài chính của một dự án xây dựng khi nền kinh tế suy thoái là công việc nhiều khó khăn, làm thế nào để một dự án có thể đạt được lợi nhuận như kế hoạchđề ra? Điều này thực sự  là thách thức và cần thời gian nghiên cứu đối với các nhà quản lý tài chính dự án, vì nó liên quan đến một loạt các vấn đề trong phạm vi dự án và những vấn đề khách quan của xã hội. Để trả lời câu hỏi này, cần xác định những yếu tố ảnh hưởng đến tài chính dự án trong hoàn cảnh nền kinh tế trì trệ. Báo cáo khoa học này tập trung vào việc xem xét hiệu quả tài chính của một dự án thay đổi như thế nào khi dữ liệu đầu vào thay đổi do ảnh hưởng của khó khăn kinh tế, từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính dự án. Thông qua tình huống nghiên cứu là một dự án xây dựng trung tâm thương mại và văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên những lý thuyết tài chính cơ bản, báo cáo khoa học sẽ chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất tài chính của dự án khi nền kinh tế suy thoái, từ đó đưa ra đưa ra một số biện pháp để cải thiện, duy trì và phát triển dự án.

 

..................

 

 

Tải toàn bộ bài báo

 

Nguồn: Tạp chí Người Xây dựng số tháng 9&10/2014


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG ([email protected])


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT ([email protected])


KS. PHẠM VŨ TRUNG ([email protected])


KS. TRẦN ĐỨC TÂM ([email protected])


KS. NGUYỄN DANH VĂN ([email protected])


KS. BÁ VĂN HÙNG ([email protected])


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung