Văn bản Hội


Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Email In PDF.

Tải file "Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016"

 

Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên

Email In PDF.

I.- ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH HỘI VIÊN CỦA HỘI:

- Công dân Việt Nam có trình độ từ: Công nhân kỹ thuật (bậc 6/7), trung cấp (có 3 năm kinh nghiệm), cao đẳng, đại học, trên đại học đang làm việc trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh t

 Đọc thêm...

 

Quy chế hoạt động của Ban chấp hành

Email In PDF.

 

Ban chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động Hội giữa hai kỳ Đại hội đại biểu của Hội, có nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội; Bầu Ban Thường vụ Hội; Quyết định chủ trương về công tác đối nội, đối ngoại của Hội, thông qua chương trình

 Đọc thêm...

 

Quy chế thu, chi hội phí

Email In PDF.

     

      Hội phí là nguồn thu quan trọng để trang trãi cho các hoạt động của Hội.

      Quy chế ban hành nhằm điều chỉnh công tác thu nộp và chi tiêu hội phí của Hội; Cụ thể hóa nội dung và đối tượng thu,

 Đọc thêm...

 

Đăng ký hội viên

Email In PDF.

 

Hội khoa học kỹ thuật Xây dựng TP. HCM cung cấp miễn phí các thông tin, tài liệu cần thiết để cá nhân, tổ chức tham khảo trước khi nộp hồ sơ gia nhập Hội (Điều lệ Hội; Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên; Qui chế thu, chi hội phí; Đơn gia nhập Hội…) tại Văn phòng Hội, website: hoixaydun

 Đọc thêm...

 


Trang 1 trong tổng số 2 trang.

KS. NGUYỄN NAM TRUNG ([email protected])


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT ([email protected])


KS. PHẠM VŨ TRUNG ([email protected])


KS. TRẦN ĐỨC TÂM ([email protected])


KS. NGUYỄN DANH VĂN ([email protected])


KS. BÁ VĂN HÙNG ([email protected])


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung