Các Bộ, Ban, Ngành

Tên văn bản

Xem bởi : Tên | Ngày | Xem [ Ascendant ]
file icon Thông tư 66/2017/TT-BCA ngày 26/12/2014 của Bộ Công anhot! 07/21/2017 Xem: 247

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

file icon Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chínhhot! 04/11/2017 Xem: 256

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

file icon Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trườnghot! 04/14/2016 Xem: 509

Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp.

file icon Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hot! 05/05/2015 Xem: 1038

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

file icon Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài Chínhhot! 02/25/2015 Xem: 1258

Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trang 1 trong tổng số 17 trang.

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung