Hiển thị Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính
PropertyValue
TênThông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính
Thuộc tính

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tên fileLink: http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2017/02/329-BTC.signed.pdf
Kích cỡLink
Loại filepdf (Mime Type: link)
Người đăngadmin
Tạo trên: 04/11/2017 16:34
Lượt xemEverybody
Maintained byEditor
Xem1297 Xem
Nâng cấp vào 04/11/2017 16:41
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum

KS. NGUYỄN NAM TRUNG ([email protected])


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT ([email protected])


KS. PHẠM VŨ TRUNG ([email protected])


KS. TRẦN ĐỨC TÂM ([email protected])


KS. NGUYỄN DANH VĂN ([email protected])


KS. BÁ VĂN HÙNG ([email protected])


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung